söndag, juli 27, 2008

PARADISRATATA - PARADIS

"...att älska ett land, där alla människor hata varann det är svårt; där varje provins lider av högfärd att anse vara den förnämnsta; där man begagnar provinsnamnen som skällsord;... Ett land, vars jord är pantsatt i utlandet ... där kommunerna äro skuldsatta för improduktiva ändamål, och den enskilda lever på förskott, ... där medborgarandan icke går ut över släktingarna och kotteriet; där det politiska intresset börjar med riksdagmannavalet och slutar med taburetten, där det inte rör sig om att tjäna sitt land utan att få härska och riva i statskassan, belöna sina valmän och straffa de andra: där partier söndra och sekter förskingra, där är svårt att älska. Men man får väl försöka!"
- August Strindberg, En blå bok