söndag, augusti 20, 2006

Vapnet - Pitchfork review

Vapnet - Thoméegränd

This is the video to Vapnets fine song "Thoméegränd.

Pitchfork had a fine review of the Vapnet album "Jag vet hur man väntar" that features the song as well:

Vapnet Pitchfork review